Till aktuell Bloggsida

   

Fotobloggen har som syfte att månadsvis publisera valda foton från aktuella sessioner - vanligtvis med uppdatering i början på varje månad.

TFP/Gratis-fotografering

Vi är intresserade av olika TFP-samarbete för att utveckla vår hemsida.

Läs mer om TFP »

 

De olika Gallerierna består av låg-upplösta bilder för att motverka kopiering.
Det gör att kvaliteten inte är den samma som på bilderna som levereras till kund eller som TFP.

Lägg märke till att samtliga bilder är skyddade genom lagstadgad upphovsrätt och att missbruk kommer att faktureras och lagföras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3hopp
 
 
 

«      »

 

Bildinfo: rör muspekaren över respektive bild för att förstora den

 

Oj vad tiden rusar iväg, redan oktober - månadens blogg innehåller lite olika genres och eftersom flera har undrat varför vi inte håller oss till en genre /ˈɧaŋer/ ...
Svaret är att mångfald berikar vårt fotograferande.

Vi tillhör inte den falang som anser att man är bättre fotograf för att man "specialiserar" sig inom en konstform. Tvärtom så tycker vi att lärdomar från olika inriktningar ger mer kunskap som kommer till nytta i de olika stilarna.
Dessutom så håller det intresset på topp, det blir inte enehanda.

Så nu blir det lite hopp i bloggen ;)

 

 Ang. TFP/Gratisfotografering
Så kan vi av tidsskäl inte ingå i fler/nya överenskommelser
under resterande delen av 2014.
(för att undvika ev. missförstånd, de som vi redan är i kontakt med - vi fotar givetvis 2014: Emelie, William, Jonas, Jeili, Viktoria, Andrea, Erika, Vacheslav).

 


Men som bekant går tiden fort, så du som är intresserad av "TFP"
första kvartalet 2015 bör redan nu höra av dig.


Kvällsbilder, sista septemberdagarna

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kockums - svensk varvshistoria

 

Frans Henrik Kockum startade gjuteri och mekanisk verkstad år 1840 i Malmö.Under dess storhetstid så uppgick varvets totala markyta till en miljon tvåhundra tusen kvadratmeter och allt var vunnit ur havet.

 

Kockums Mekaniska Verkstad och varv upplevde oanade höjder sin långa levnad. Utöver 597 fartyg och ett stort antal dieselmotorer, ångpannor, broar, lyftkranar och signalapparater. Så tillverkade Kockums bl.a. över 13. 000 järnvägsvagnar och några hundra dieselelektriska lok +företagets egen ljudapparat ”Tyfonen” som i åratal hade 90% av världsmarknaden. 1987 lämnade den sista civila båten varvet, en produkttanker på 23 000 ton. Den sista tillverkningen i Malmö upphörde 1998.

 

 

 

En utredning säger: Byggnaderna är ur kulturmiljösynpunkt av stort värde. En förutsättning för att bevara en byggnad eller miljö är att den har en funktion, och det bästa är om den ursprungliga funktionen kan bibehållas. På så vis lever byggnaden, den åldras och förändras på ett naturligt och kontinuerligt sätt

 

 

 

Citat: Kockumsområdet står idag inför förändringar, och tanken är att de befintliga industrierna skall lämna platsen inom några år. När man nu planerar en omvandling av området till andra verksamheter än industriella, är det grundläggande att se kulturhistorien som en tillgång. Industribyggnaderna med sin speciella karaktär har kvaliteter som i kombination med moderna tillägg och nya verksamheter kan resultera i en spännande och stimulerande miljö..... Vid nybyggnader kan samtidigt inspiration tas från befintliga eller borttagna byggnader. Det kan exempelvis innebära att man efterliknar en äldre volym, men gör den i helt nya och avvikande material. Det kan också vara så att en detalj eller särskild egenskap såsom takvinkel eller fönstersättning kan tas upp i nya byggnader. I vissa situationer kan det vara befogat med rekonstruktioner, men det hör till undantagen. Slut på citat.

 

Källa: Kulturhistorisk utredning, Varvsstaden
Kockumsområdet söder om Stora Varvsgatan
Fastigheten H

 

 

 

Den 22 juli 2014 meddelade Saab att man slutfört förvärvet av Thyssen Krupp Marine Systems. Företaget kommer att ingå i Saabs affärsområde Security and Defence Solutions och kommer att få namnet Saab Kockums, med verksamhet i Malmö, Karlskrona och Musköbasen. Huvudkontor i Malmö på gamla varvsområdet.

 

 

Vi flyger vidare och låter ingen skugga falla

 

 

 

Ha dé
Copyright©Jansson

 

     
  BLOGG  

Oktober 2014