Scroll To Top
 
 
 

 

 

Företagsfotografering

Fotografering på uppdrag av företag föregås alltid av en ingående
diskussion för att komma överens om vilka bilder just ni behöver,
t. ex vilken profil ni vill ge det planerade budskapet.

 

 

Självklart är vi flexibla och utför uppdraget på den plats som önskas, vi kan givetvis arrangera en temporär studio.

Exempel på uppdrag som omfattas av företagsfotografering:

Profilbilder: Exempelvis kontorsbilder, miljöbilder, personbilder, mötesbilder, värdebilder, fabriksbilder etc.
Porträttfoton: VD-porträtt, porträtt på anställda etc.
IDfoton: Konsekvent lika bilder så att bakgrund, ljussättning och posering inte ändrar sig när man behöver komplettera med nyanställningar.
Värdebilder: Bilder som demonstrerar omsorg, service, kvalitet etc.
Produktbilder: T.ex. frilagda produktbilder eller produktbilder arrangerade i miljö eller i studio.
Produktbilder: Genomtänkta i minsta detalj, med framlyft unikitet och tydlighet.
Dokumentationsbilder: I enlighet med t.ex. interna/externa krav och i enlighet med standarder och policy.
Eventbilder: Vi åtar oss att närvara del av tid eller under hela event/mässor.

Digitala bilder leveras i de format som önskas, redigerade och retuscherade enligt önskemål- kan även levereras oredigerade för lämnande till er reklambyrå.

Uppdragsgivaren har full användningsrätt att använda beställda bilder på websida, broschyrer, årsbokslut osv.
Vi samarbetar gärna med layoutansvarig.