Scroll To Top
 
 
 

 

 

Skadefotografering

Om du råkar ut för en olycka och får ett ärr har du i de flesta fall rätt till ersättning. Men först om det finns bilder på skadan eller ärret.
Vi fotograferar skadan/ärret och skickar in bilden till ditt försäkringsbolag.
Du som är skadedrabbad begär i ditt ersättningsyrkande, ersättning för fotografering av skadorna.

(Obs. bilderna är köpta från shutterstock.com -
vi publiserar/behåller givetvis inte bilder på klienters skador).

   

Ju bättre en skada återges, desto lättare kan försäkringsbolaget göra "rätt" skadeersättning. Det är försäkringsbolaget som gör bedömningen hur stor ersättning som ev. ges för en skada. I vissa fall kan de vilja ha in ett rättsintyg från en läkare.

   


Vi dokumenterar även personskador som uppkommit genom våld -
utan ersättning och konfidentiellt.

 

Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon »

(Kvinnofridslinjen drivs av Nationellt centrum för kvinnofrid på uppdrag av regeringen)

 

Allt ni behöver ha med är papperet med skadenr. och namnet på handläggaren.