Scroll To Top
 
 
 

 

 

Event & Special

Event står för "möte eller upplevelse mellan människor" - det kan vara allt från Mässarrangemang, Seminarier, Kick off till Konserter, Sportevenemang, Firmafesten osv. osv. Oavsett vad ni lägger i ordet så finns vi där för er -
vi ser till att ni får arrangemanget fotograferat.  

 

 

 

Ibland kan det vara skönt att lämna över arbetet med ett Event.
Vi inbjuder företag till en dialog om hur vi på bästa sätt hjälpa er att genomföra ett bra planerat Event.
Vi har även verktyg som hjälper er organisation i dess Teambuilding.

Vi erbjuder inspirerande "Events" med hög kvalité.
Vårt mål är att fungera som en kommunikations-partner, som utvecklar olika Events på ett kreativt, effektivt och förtroendefullt sätt.
Vi skapar Events efter kundens önskemål och behov, och levererar en komplett färdig lösning.  Kunden har en enda totalansvarig leverantör, vilket garanterar en hög kvalitet. 
Tillsammans med kunden skapar vi, planerar, samordnar, kommunicerar, implementerar och leder eventprojektet i linje med kundens kommunikations-strategi och önskemål. Vi förbättrar kommunikationen genom att använda Event som plattform.

Vi genomför:

 

- Konferenser

- Seminarier

- Produktlanseringar

- Personalevenemang

- KickOff

- Informationsdagar

- Utbildningsdagar

- Teambuilding / Ledarskapsutveckling / Konflikthantering

 

Vi producerar företagsEvents som alltid följer företagets behov och marknadsföringsmål.  Planering av ett Event marketing ser vi som ett lagarbete, vi bildar en projektgrupp tillsammans med kunden. 

Vi kan också skapa lösningar i samarbete med annonsbyråer, media- eller PR-företag samt naturligtvis andra partners som kunden önskar välja.

Rätt Events kommer av rätt idéer som är rätt genomförda - oavsett om det gäller en kick off, imagebyggande , säljaktivitet, olika lanseringar, en premiär/invigning etc.
Rätt personer vid rätt Event, skapar rätt uppmärksamhet och en genomtänkt produktplacering stärker varumärken och företagsrenomé.

Processexempel vid mäss- säljaktivitet, imagebyggande osv.

1. Att lyssna in kundens behov, åsikter och egna idéer 
Fastställer förutsättningar för Eventet i termer av:

Syfte & Mål – Vad ska göras? Vilka är målen med aktiviteten? Hur mäter vi att målen uppfyllts?

Målgrupp – Vilka vänder vi oss till? Vad vet vi om dem? Vad kan intressera och överraska dem? Vilken typ av Events kan attrahera dem?

Varumärke – Vad står varumärket för idag? Ska Eventet stärka varumärkets nuvarande profil eller förändra det? Vilken typ av Events ligger i linje med varumärkets nuvarande och framtida profil.

Kommunikationsmål – Vad ska målgruppen tycka/känna efter Eventet?

Konkurrenter – Vilka är konkurrenterna och vilken typ av Events har de genomfört mot målgruppen?

Omvärldsanalys – Vilka omvärldsfaktorer eller andra aktiviteter bör vi ta hänsyn till för att vårt Event ska få mesta möjliga uppmärksamhet?

Budget – Vad får det kosta? Speglar budgeten ambitionsnivån i enlighet med målen?

Tidsplan - Är den realisitisk? Vad kan vi göra för att ha en beredskap över faktorer som vi inte kan styra? Vi arbetar fram en tidplan uppdelad i delmål med avstämningspunkter.


2. Innehåll

Idé – Eventet fylls med innehåll. Idéer i enlighet med analyserna i fas 1 presenteras för diskussion och utveckling. Omfattar t ex val av lokal, press release, mediabevakning, mat, utformning av inbjudningar, utsmyckningar, dekor och gästlista.

Integration – Eventet förankras på nödvändiga och lämpliga nivåer inom företaget/koncernen, berörda medarbetares och avdelningars arbets-produktinsats integreras i Eventplaneringen.

Kostnadskontroll – i enlighet med budgeten.

 
3. Genomförande

Innan eventet
 – Inbjudningar, utsmyckning, aktiviteter, mat och dryck tas fram och i enlighet med godkända idéer. 

Under eventet 
– våra representanter finns på plats för att säkerställa genomförandet av Eventet.

  

4. Utvärdering / Uppföljning 

Hur fungerade genomförandet? Hur bör man med utgångspunkt från det genomförda Eventet följa upp gentemot målgrupperna?

 

 
 

 

Personlig Utveckling - Analyser

 

Vår värld förändras. Tidigare krävde den traditionella arbetsrollen att vi kontrollerade och styrde andra. Dagens teamorientering kräver att ledare har förmågan att delegera och stärka medlemmarna i teamet samt kunna samordna och underlätta teamets arbete.

Eftersom teamet ofta har en rad professionella och tekniska specialister kan dagens ledare ha mindre formell auktoritet och ett större behov av att utveckla ledarskap som skapar respekt och engagemang hos medlemmarna i teamet.

Denna typ av organisation kräver bra och tydlig kommunikation, en förmåga att utveckla förtroende och engagemang hos teamet kompetens när det gäller att definiera teammål – dvs färdigheter som associeras med bra förmåga att leda sig själv och andra.

Vi är partner och coach för att skapa värdeorienterade och dynamiska team. Utgångspunkt är den insats organisationen vill åstadkomma och de mål och strategier som ger uttryck för detta.

En nyckelfaktor är att identifiera medarbetarnas förståelse och insikter för organisationens uttalade mission, värderingar, vision och mål. 

Vi har konceptet till att öka den enskilde medarbetarens och hela teamets förmåga till att sätta och nå mål, styra projekt, arbeta tillsammans och utöva ledarskap.

 

 
 

 

"It's all about teamwork!" Väl fungerande team är centralt för en organisations framgång. En trivsam miljö på arbetet är ett grundläggande element för en god och produktiv arbetsmiljö.