Scroll To Top
 
 
 

 

 

Att samarbeta inom TFP-konceptet är genomförandemässigt ingen skillnad mot betaltjänster. Samma utrustning, samma behov av planering, make up, samma förväntningar på ett bra resultat.

En skillnad gentemot företagsfotograferingar är att studiofotningar sker i vår hemmastudio. Se gärna vår info ang. utrustning » » »

 

 

Hemmastudion har något mindre yta än när man hyr in sig, eller är hos kund - men är givetvis fullt utrustad.

Den yta som modellen står på är dock detsamma om man fotar med softbox - det kan upplevas trångt när man inte är van (en softbox ska vara nära annars så tappar den soft-effekten).

Vi har satt ihop några Tema-bilder, så att intresserade modeller ska kunna göra sig en uppfattning om hur det är att fotas hos oss (ang. porträttbilder se gärna utrustningsinfo via länken i inledningsstycket ovan).

Det är också några "on location" bilder- eftersom vi självklart även fotar utomhus eller i andras lokaler och har portabel utrustning.

Studioblixtar fullkomligt äter puder - därför är det viktigt att med jämna mellanrum förbättra så att ansiktet inte är glansigt och kolla att resten av sminket är som det ska.

Vi försöker i största möjliga mån att tillsammans "bygga upp" den miljö som eftersträvas, men glöm inte bort att ibland är "less more".

Om inte vår hemmastudio räcker till så försöker vi tillsammans att hitta en lokal, lokalen i sig behöver inte vara märkvärdig - bara ytan räcker till och att det finns elektricitet.... vilket inte alltid är ett måste eftersom vi har externa batteriaggregat som driver blixtar och lampor.

Vi fotar TFP givetvis också utomhus i olika miljöer och i naturen, t.o.m. under vattnet.

Bilden nedan är från en lånad matsal på ett gästgiveri i Skåne.

Bilden ovanför är från ett litet rum på Scandic i Norrköping

 

I hemmastudion finns utrustning för allt som tänkas kan i fotobehov, t.ex innifrån upplysta stora "hilite"-softboxar som fungerar som bakgrunder vid "high key" bilder och kontrastbilder.

Hilite-boxarna finns i olika storlekar, det är t.ex. enkelt att simulera inkommande fönsterljus.

Vi har tre storlekar av Hilite-boxar, lilla & mellanstorleken har smarta ställ på hjul som gör det möjligt att vinkla boxarna upp till 90° - ifall man vill belysa en liggande modell.

Det går dessutom att hissa upp ställningarna så att resp. box befinner sig vinklad på ca 2 meters höjd.

Vi har olika ljusformare, effektljus och fyrkantiga- & Octagon-boxar i olika storlekar, 30 centimeters Strip-boxar med höjd: 120, 160 & 200 cm. (även ihopfällbara för att ta med "on location") Paraplyer i olika färger etc.

Rökmaskiner, vindmaskiner, laserljus - kan vara både kul och effektfullt.

Ibland vill man skapa ett hårdare ljus, då passar paraplyer bra - som här på bilden, där även modellens yta är inklätt i vitt för kontrasternas skull.

När vi går in i ett TFP-samarbete så gör vi det dels för att få tillfälle att öva, men framför allt för den kreativa skapande processen tillsammans med modellen. Alla har sina tankar och önskemål om slutresultatet - det vill vi prata om för att tillsammans se till att vi lyckas uppnå det.

X

Är du en av våra blivande TFP/TFCD-modeller ?
TFP är ett koncept där inga pengar eller annan ersättning är inblandad. 
TFP är en förkortning av "Time for Print" - Tid mot Utskrift. TFCD är tid mot CD.
Vi är positiva till TFCD-sessioner som tillför ny spännande dimension till vår hemsida.
Ett stadigvarande samarbete med konstnärliga modeller är extra intressant
(tjejer/killar - män/kvinnor -i alla åldrar). Givetvis så ska du tycka om att fotas
och ha drivkraft samt intresse för porträttering och/eller Tema-fotografering.

Läs mer om TFP/TFCD under Info/Gratis Fotografering-TFP »

 

P3230575

 

TFP-Bildspel »

Info TFP/Gratis fotografering »