Scroll To Top
 
 
 

 

 

Utställning

Kategorierna under menyns "Curator" visar
Utvalda bilder ur LJ-Photo,s olika genres.
("curator" jmf engelskans "editors choise").

 

En curator/kurator sammanställer (kuraterar) en utställning, i detta sammanhang innebär det ansvar för urval av sk." fotografiska bilder" och bilder som uppnår sk. "verkshöjd för fotografer" (två juridiska begrepp).

 

Båda stavningarna: curator och kurator används i svenska språket och kommer från latinets "cura" (utställningskurator, kurator, curator - från latinets curator).