Scroll To Top
 
 
 

 

 

Utställning

 

 

 

Utvalda bilder från

LJ-Photo, i olika genres, att upptäckas genom blickfånget "curator"

 

(jmf engelskans "editors choise", Our selection of some of the best pictures)

 

 

En curator/kurator sammanställer (kuraterar) en utställning, i detta sammanhang innebär det ansvar för urval av sk." fotografiska bilder" och bilder som uppnår sk. "verkshöjd för fotografer" (två juridiska begrepp).

 

 

Båda stavningarna: curator och kurator används i svenska språket och kommer från latinets "cura"

(utställningskurator, kurator, curator - från latinets curator).