Scroll To Top
 
 
 

 

 

Approximativt 66º33'34"
(inskannade analoga bilder)

Länk till Fullscreen 18st »

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

 

 

 

 

 Klicka på fyrkanten
för svart bakgrund

Dokumentära/Naturbilder från Polcirkeln/Nordkap och dess närhet (nordNorge). Fotade under dygnets alla timmar med analog kamera (diafilm) och inskannade digitalt - decennier senare.

 

Polcirkeln är inte någon fast parallellcirkel på jorden. Den flyttar sig norrut med en hastighet av 15 m/år på grund av inverkan från planeterna. Därför ligger polcirkeln på nya kartor inte på samma ställe som på gamla.

 

Norra polcirkeln ligger för närvarande på latituden 66º33'34" (1990). Denna latitud återspeglar jordaxelns lutning mot normalen till jordbanan runt solen. Till följd av gravitationen från planeterna ändras jordbanans läge kontinuerligt så att den nämnda lutningen minskar.

 

Detta gör att polcirkeln rör sig mot norr. Hastigheten uppgår till 0"47/år, vilket motsvarar 15 m/år. På ett århundrade har alltså polcirkeln flyttat sig 1,5 km norrut. Denna rörelse är egentligen en del av en extremt långperiodisk rörelse i vilken polcirkelns latitud varierar med ett par grader under loppet av omkring 40 000 år.

 

Till följd av gravitationen från månen, som verkar på den avplattade jorden, ändras dessutom jordaxeln så att polcirkelns latitud varierar periodiskt med 18" eller 570 m på knappt 19 år ("nutationen").

 

När det på våra nuvarande topografiska kartor står "Norra polcirkeln" är detta alltså en sanning med modifikation. Vad som menas är Norra medelpolcirkeln år 1970. Under en människas livstid hinner medelpolcirkeln flytta sig mer än en halv bågminut eller över 1 km norrut.