Scroll To Top
 
 
 

 

 

 

Upphovsrätten (copyright) är den del av immaterialrätten som ger skydd för fotograferande och annat konstnärligt skapande. Den går inte att ansöka om. Skyddet uppstår per automatik i och med att det konstnärliga verket kommer till. Någon registrering i ett myndighetsregister av vilka verk som är upphovsrättsskyddade görs inte.

 

Upphovsrättens innebörd

Upphovsrätten ger konstnärer, fotografer, författare och andra skapande upphovsmän ensamrätt att bestämma över hur de egna skapade verken får framföras, spridas och visas. I förlängningen kan den upphovsrätten medföra en rätt till ekonomisk ersättning.

Det som omfattas av upphovsrätten är framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser, musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk inklusive fotografier, byggnadskonst, brukskonst samt alla andra uttryck för andligt skapande av litterär eller konstnärlig halt. För skydd krävs att det som skapats har en så kallad verkshöjd - det vill säga ett visst mått av originalitet och särprägel, och att verket ska komma från upphovsmannens personliga, skapande insats.

Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen, 1960:729 ). Kompletterande bestämmelser finns i upphovsrättsförordningen (1993:1212) och internationella upphovsrättsförordningen (1994:193).
Lag (1960:729)

 

© Copyright

Ofta markeras upphovsmannens skydd genom att använda symbolen för copyright, ©. Om ett verk uppfyller kraven på originalitet och särprägel skyddas verket dock automatiskt, även om det saknar en ©-symbol. En användning av ©-symbolen skapar alltså inte upphovsrätt och i Sverige saknar symbolen rättslig betydelse. ©-symbolen kan dock fungera avskräckande vid en eventuell otillåten användning av det skyddade verket.

 

Upphovsman

Den ursprungliga upphovsrätten till ett verk tillhör alltid en eller flera fysiska personer. När upphovsmannen dör övergår rätten till de efterlevande. Rätten att använda verket kan helt eller delvis överlåtas till exempelvis ett förlag.

 

Skyddstid

Även efter en upphovsmans död är verket skyddat. Skyddet gäller i 70 år efter året för upphovsmannens död. Om flera upphovsmän har skapat verket gäller skyddet från den sist avlidne upphovsmannens död.
Är upphovsmannen okänd gäller skyddet i 70 år från verkets offentliggörande. Är denna tidpunkt okänd varar upphovsrätten i 70 år från verkets skapande. Skyddstiden kan inte förlängas.

 

Upphovsrätt på webben och i andra digitala medier

Upphovsrätten gäller på samma sätt på webben som vid annan publicering. Precis som upphovsrätt i övrig media är det alltså den personliga utformningen av en text samt bilder som är skyddade, och inte faktauppgifter eller bakomliggande idéer.

 

Mer information

Du kan läsa mer om upphovsrätt under lagstiftning på Justitiedepartementets sida. Där finns även länkar som tar dig vidare till fördjupad information i ämnet.
www.regeringen.se
www.copyrightsidan.se
Upphovsrätt på PRVbloggen
http://www.blf.se/sv/fraga-blf/upphovsraett.html

Cookies

LJ-Photo.se använder sig inte av Cookies (kakor)
Läs gärna mer på www.pts.se (Post- och telestyrelsen) om vad lagen säger om Cookies - där kan du också avsöka hemidor för att kolla om/vilka typer av Cookies/kakor som används.

 

 

Information enligt personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i ett formulär på vår webbplats (t ex en intresseanmälan) eller som registreras i samband med utförande av den berörda tjänsten - sparas ej efter att tjänsten/uppdraget är avslutat/genomfört.

Vi följer givetvis personuppgiftslagen, PuL, och värnar om den personliga integriteten. Det innebär att vi inte delger personlig och privat information till andra.

Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor.

LJ-photo.se är en egentillverkad hemsida med ambitioner. Gjord utan skolning i hemsidetillverkning och med hjälp av Dreamweaver CS5.5 och ett antal insticksprogram.
Sidan är utformad så att den fungerar med samtliga operativsystem, plattformar och i smartphones/läsplattor.

Hemsidan är "parkerad" hos www.binero.se som rekommenderas.
Kontakta oss gärna med synpunkter på utformning och om störande buggar upptäcks.

 

Eftersom hemsidan är en bildsida och som även har reportagebilder så följer den lagrummet enligt den rätt, som tillkommer upphovsman till litterärt eller konstnärligt verk eller framställare av fotografisk bild, om upphovsrätten närstående rättigheter och om förbud mot att återgiva litterärt eller konstnärligt verk på ett sätt, som kränker den andliga odlingens intressen, gälle vad i lag är stadgat. Lag (1988:1448).
Ansvarig utgivare: Lars Jansson

 

 

En del av websidorna kan se olika ut i olika datorer - det beror på vilken webläsare som finns i din dator. Alla webläsare har sin egen programvara som bestämmer hur de ska läsa in & visa websidor.

Mest standardiserade (lika) är Firefox, Safari & Crome

 

T. ex. sidan: Modellers Album Index är gjord för att visa en bildvägg i 3D - med funktionen att man enkelt kan "rotera" väggen, klicka på en bild som då förstoras. Fungerar med webläsaren Firefox, Safari & Crome (explorer och mobiler se nästa bild)

 

 

 

Microsoft Explorer, OS & Android har egna sk. script som gör att sidan istället ser ut så här. Då visas t. ex 3 bilder åt gången - när man berör dom så kommer det fram en pil så att man kan få fram nästa serie av 3 bilder. Ett klart sämre alternativ, eftersom då 3D funktionen, roterandet och bildförstoring inte fungerar.